Stichting Josia en SEPA-machtingen

Stichting Josia sluit aan bij de Europese regels rond bankieren, beter bekend als SEPA (Single European Payments Area). We sturen u een keer per jaar bericht wanneer wij welk bedrag van uw rekening incasseren. Verder ziet u op uw bankafschriften de volgende informatie:

Wanneer het bedrag niet van uw rekening afgeschreven kan worden, wordt de incasso binnen 14 dagen nog een keer geïnd. U kunt zonder opgave van redenen binnen 56 dagen een afschrijving ongedaan maken en uw machtiging intrekken door te mailen naar administratie@stichtingjosia.nl.

Verder lezen?

Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie over de overgang naar één Europese betaalmarkt (Single European Payments Area, kortweg SEPA):