Over Stichting Josia

Stichting Josia is een welzijnsorganisatie opgericht in 2011. Drie jaar lang is er gewerkt aan het realiseren van het eerste project van de stichting Het Poorthuis ( www.poorthuisalmere.nl ). Dit project is geopend in september 2014. Een prachtig initiatief dat op alle fronten een voorbeeld is van wat we als stichting willen bewerkstelligen. Wij zagen dit als een begin van een beweging waar wij ons hard voor wilden maken door meerdere projecten op te zetten. De realiteit leert echter dat de focus de komende jaren op Het Poorthuis zelf zal blijven liggen.

Het aangaan van duurzame relaties is ons motto. Deze relaties rondom het Poorthuis verdienen onze volledige aandacht. We hopen en verwachten dan ook dat dit project blijvend op velerlei wijzen mag en zal bijdragen aan het welzijn van mensen en de samenleving.

Stichting Josia heeft geen personeel in dienst. Alle activiteiten worden op basis van vrijwilligheid verricht. De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor bestuurstaken. Vaste vrijwilligers ontvangen eventueel een kleine vaste maandelijkse vergoeding van onkosten.

Beleidsplan 2020-2022

Jaarverslag 2020

Projecten

Het Poorthuis

Het eerste voorbeeld van de manier waarop Stichting Josia werkt is 'Het Poorthuis'. Het Poorthuis is een woongemeenschap van mensen die hun talenten en aandacht willen investeren in het leven van de ander. Vijf gezinnen vormen de basis. Als woongroep willen ze een veilige en positieve leefomgeving vormen die tevens haar verantwoordelijkheid neemt in de buurt en wijk.

Ga naar de website van Het Poorthuis